Thehouseofexpats.com gebruikt cookies om de website naar behoren te laten werken, om functies voor social media te bieden en om onze website te analyseren. Lees meer over Cookies en ons Privacybeleid.

FAQ

Vragen en antwoorden
De meest gestelde vragen en antwoorden vindt u hier


Indien u een woning naar keuze bij ons heeft gevonden kunnen wij na ontvangst van de juiste documentatie alles binnen 24 uur rond maken voor u. Indien u gebruik wilt maken van onze service voor het aanhuren van een woning kunt u bij ons vooraf uw woonwensen online doorgeven waarna wij een indicatie kunnen geven. De aanhuur opdrachten worden gestart vanaf 1000 euro maandelijkse huur.

Officieel staat er in het huurrecht een redelijk termijn voor het terugstorten van een waarborgsom. Hier wordt vaak twee maanden voor gehanteerd. Het is ook afhankelijk voor de verhuurder of er een berekening van leveringen en diensten gemaakt moet worden, denkend aan gas, water en elektriciteit welke als voorschot opgenomen zijn in de huurovereenkomst.

Wel doen wij ons best om zorg te dragen dat voor alle partijen alles goed gedocumenteerd wordt door middel van een begin inspectie met foto’s en de juiste meterstanden. Ook zijn wij aanwezig bij de eindinspectie om u als klant te vertegenwoordigen. Dit kan voor huurder en voor verhuurder zijn.

Dit houdt kortgezegd in dat de woning zich in de vrije sector bevindt en dat de meeste artikelen van de Huurprijzenwet niet meer van toepassing zijn. Door het (laten) maken van een puntentelling kan er worden bepaald of de woning geliberaliseerd is. Deze moet een minimum aantal punten hebben. Voldoet de woning daar niet aan, dan kan er bezwaar gemaakt worden en eventueel een huurverlaging aangevraagd worden.

Geen, er zal worden beoordeeld of wij u als klant verder kunnen helpen bij het aanhuren van een woning. U zal een voorstel ontvangen met onze voorwaarden en condities en welke services wij verrichten voor u.

Indien u ons de opdracht geeft om u geheel te begeleiden tijdens het aanhuurtraject vragen wij hiervoor doorgaans een vergoeding die gelijk staat aan 1 maand huur exclusief b.t.w. Dit is indien u ons expliciet opdracht heeft gegeven en de woning niet bij ons in het verhuur bestand staat.

De wettelijke opzegtermijn voor u als huurder is 1 kalendermaand. Mits u ook de huur maandelijks betaald. In sommige gevallen wordt de huur bijvoorbeeld elke 2 maanden vooruit betaald. In zo’n geval betreft uw opzegtermijn 2 kalendermaanden. Dit kan tot maximaal 3 maanden.

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u door naar onderstaande link

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/wanneer-mag-mijn-verhuurder-het-huurcontract-opzeggen

Wel is dit afhankelijk van type huurovereenkomst, laat u hierover altijd goed informeren door  één van onze makelaars.

Diplomatische clausule is voor bedoeld dat indien u door werkgever verder dan een straal van doorgaans 50 kilometer de werkzaamheden komen te liggen dat huurder zijn huurovereenkomst tussentijds kan ontbinden.

Ja, dat mag. Maar er zijn regels aan verbonden. Zo mag de verhuurder de huur maar 1x per jaar verhogen. De hoogte van de huurverhoging is afhankelijk van wat er in het huurcontract is opgenomen. Vaak staat er een indexeringsclausule in. De huurverhoging wordt berekend over de kale huurprijs.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig de betreffende woning is. Er zijn hiervoor 7 verschillende waarderingen, waarbij A(++) zeer energiezuinig is en G zeer kwistig is. Hierbij wordt gelet op kenmerken zoals dubbel glas, soort CV-ketel, muur/gevel- en vloerisolatie. Bij de aanhuur of aankoop van een woning is de huidige eigenaar verplicht om U een energielabel van de woning te overhandigen.

De makelaar werkt dan in opdracht van u, en u alleen. Dit heeft als voordelen dat er vaak een betere onderhandelingspositie ontstaat en dat u er zeker van bent dat alles netjes wordt afgehandeld. Daarnaast bent u er zeker van dat de gehuurde woning aan alle regels voldoet (geen illegale onderhuur etc.) en dat u straks een degelijk huurcontract ondertekent. Ook kunt u er vanuit gaan dat u aan het einde van de huurperiode weer netjes uw waarborgsom terugkrijgt.

  • Kale woning: geen vloerbedekking (laminaat, tapijt etc.) en /of gordijnen en geen meubilair.
  • Gestoffeerde woning: minimaal vloerbedekking (laminaat, tapijt etc.), mogelijk met gordijnen.
  • Gemeubileerde woning: geheel gestoffeerd en met meubilair. De woning is direct te betrekken, dus alles is in de woning aanwezig, tot het keukengerei aan toe.

Huurders betalen standaard de volgende belastingen:

  • Rioolrecht
  • Afvalstoffenheffing
  • Verontreinigingsheffing en ingezetenenomslag

De tarieven verschillen per gemeente en provincie. Informeer bij de gemeente of provincie voor de geldende tarieven en staffel.

Bij het huren van een woning moet u een aantal betalingen voldoen nadat de verhuurder akkoord met u is gegaan als huurder en voor ondertekening van de huurovereenkomst:

Huur:

  • Op de 1e van de kalendermaand betaalt u de gehele kalendermaand,
  • Tussen de 1e en 14e van de maand betaalt u het totaal aantal dagen van de lopende maand
  • Vanaf de 15e of later betaalt u de dagen van de lopende maand en de daaropvolgende maand.

Waarborgsom: dit is vooraf aangegeven, maar is doorgaans één maand huur.

De huurovereenkomst is direct na ondertekenen van kracht. Wilt u de huurovereenkomst ontbinden dan zult u dit via de reguliere weg moeten doen. Dit betekent dat u deze moet opzeggen bij de verhuurder en/of beheerder.

Een huurovereenkomst kan worden opgesteld voor een minimaal of maximale periode. Dit kan nooit beiden in de huurovereenkomst worden opgenomen omdat tegenstrijdige termijnen zijn. Het is dus van belang dat u weet voor welke termijn u de woning verhuurd of huurt en dat dit duidelijk vermeld staat in de huurovereenkomst. Bij een minimale periode dient u de overeengekomen termijn in de woning te verblijven, en bij een maximale periode heeft u het recht om per betalingstermijn op te zeggen.

Dit is per adres verschillend en wordt in uw huurovereenkomst opgenomen.

Huurverhoging kan voor het eerst worden doorgevoerd op de eerste van juli van het lopende jaar. Hier wordt vaak van afgeweken, zodat de eerste huurverhoging pas na een jaar komt. Dit staat dan in de huurovereenkomst aangegeven.

Onderverhuur is alleen mogelijk als de verhuurder en/of beheerder hiervoor toestemming geeft.

Vaak wordt er een minimale termijn dat u de woning moet bewonen afgesproken, bijvoorbeeld minimaal 12 maanden. Binnen deze 12 maanden kunt u de huurovereenkomst niet beëindigen. Na de minimale termijn is de opzegtermijn gelijk aan de betaaltermijn, doorgaans is dit één maand.

De verhuurder kan opzeggen wanneer dit vooraf is aangegeven in de huurovereenkomst. Wel kan dit pas op de overeengekomen datum.

Dit verschilt per woning, maar doorgaans zijn huisdieren niet toegestaan. Indien u huisdieren heeft is het raadzaam dit vooraf te vermelden.

Nee dit mag niet. Trappenhuizen, overlopen et cetera voor algemeen gebruik zijn een brand doorgang en dienen vrij gehouden te worden. Als u hier spullen plaatst, heeft u de kans dat de verhuurder of beheerder deze verwijdert.

Om in aanmerking te komen voor een woning dient u minimaal 3 keer de totale huur aan bruto inkomen te hebben. Dus bijvoorbeeld voor een huur van 1000 euro is een bruto inkomen van minimaal 3000 euro nodig. Uiteraard zijn er uitzonderingen, dit ligt aan de gestelde eisen van de verhuurder.

Bij sommige woningen is het mogelijk aan te huren met een garantsteller. Houd er rekening mee dat de garantsteller in Nederland woonachtig moet zijn en moet kunnen aantonen dat hij en de huur en zijn eigen maandelijkse lasten moet kunnen dragen.

a